Najważniejsze zasady holenderskiego systemu opieki zdrowotnej

Holandia każdego roku znajduje się na czołowych miejscach pośród wszystkich państw Europy pod względem jakości opieki medycznej oraz zadowolenia pacjentów. Nie ma długich kolejek do lekarzy, placówki są wyposażone w nowoczesny sprzęt, a elektroniczne kartoteki znacząco usprawniają działanie przychodni.

Obowiązkowe ubezpieczenie podstawowe

Zgodnie z obowiązującymi w Holandii regulacjami prawnymi, podstawowe ubezpieczenie jest obligatoryjne w przypadku wszystkich osób płacących w tym kraju podatek dochodowy. Są nim zatem objęci również podejmujący zatrudnienie obcokrajowcy – nawet, jeśli opłacają składkę na terenie Polski. Do ubezpieczenia należy zgłosić się w terminie do czterech miesięcy od przyjazdu. W takim samym czasie trzeba zarejestrować dziecko – licząc od dnia jego urodzenia. Umowę można zawrzeć z wybraną przez siebie firmą ubezpieczeniową – obecnie jest do wyboru przeszło 40 podmiotów. Pacjent musi zostać przyjęty, bez względu na wiek czy stan zdrowia.

W jaki sposób są opłacane składki i jaka jest ich wysokość?

W Holandii obowiązek odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne ciąży na pracowniku, a nie na pracodawcy. Jej wysokość mieści się zwykle w przedziale 95-120 euro, w zależności od polisy, którą dana osoba wybierze. Zakres ubezpieczenia u poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych może się nieznacznie różnić. Istnieje możliwość, aby jednokrotnie w ciągu każdego roku zmienić ubezpieczyciela na innego. Osoby o niskich dochodach mogą ubiegać się o zwrot (zorgtoeslag) części ponoszonych kosztów ubezpieczenia. W przypadku małżonków i osób w zarejestrowanych związkach partnerskich jego wysokość wynosi w 2019 roku maksymalnie 192 euro miesięcznie. Pozostałe osoby, żyjące poza formalnym związkiem, mogą liczyć na maksymalny zwrot do 99 euro.

Oprócz comiesięcznej składki na podstawowe ubezpieczenie zdrowotne, konieczne jest również pokrycie przez podatnika tzw. opłaty „ryzyka własnego” (eigen risicio). Jest ona opłacana raz do roku i wynosi aktualnie 385 euro. Powyżej tej kwoty koszty leczenia pokrywa już firma ubezpieczeniowa. Korzystanie z usług lekarza ogólnego oraz położnej zawsze zostanie w pełni sfinansowane przez ubezpieczyciela.

O czym pamiętać po wykupieniu obowiązkowej polisy?

Po zawarciu umowy z wybranym towarzystwem, należy zarejestrować się u wybranego lekarza rodzinnego (huisarts). Można wybierać spośród internistów przyjmujących pacjentów w poradniach znajdujących się w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Lekarz ogólny może zakwalifikować pacjenta do leczenia specjalistycznego, wydając niezbędne skierowanie. Warto być świadomym tego, że w przypadku łagodnych dolegliwości – np. towarzyszących przeziębieniu, lekarz ma prawo odmówić przyjęcia pacjenta do swojego gabinetu. Wówczas porady zdrowotne zostaną udzielone telefonicznie, co pozwala zapobiegać powstawaniu sporych kolejek.

Co wchodzi w zakres podstawowego ubezpieczenia?

Opłacanie obowiązkowego ubezpieczenia pozwala korzystać bez dodatkowych opłat z podstawowej opieki medycznej, leczenia szpitalnego, opieki położniczej, a także poradnictwa dietetycznego. Refundacja kosztów opieki dentystycznej dotyczy jednak jedynie dzieci, a poza tym trzeba samodzielnie sfinansować m.in. zakup okularów czy szkieł kontaktowych. Dlatego warto rozważyć możliwość wykupienia dodatkowej polisy, której koszt kształtuje się średnio w granicach 165 euro.

Jak wygląda refundacja leków?

Leki wydawane przez lekarza na receptę są w Holandii bezpłatne. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy pacjent zdecyduje się wykupić droższy odpowiednik refundowanego leku – wówczas musi na własną rękę pokryć różnicę w cenie. Aby być zwolnionym z opłat za leki, należy zarejestrować się w wybranej aptece, wskazują numer ważnej polisy ubezpieczeniowej.

Każdy Polak podejmujący pracę w Holandii powinien zatem wiedzieć, w jaki sposób działa system opieki zdrowotnej w tym kraju. Aby korzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, pracownik musi samodzielnie opłacać obowiązkową składkę.