Jak wygląda egzamin i jakie są opłaty?

Obcokrajowcy zameldowani na terenie Holandii mogą zdawać w tym państwie prawo jazdy w celu zdobycia uprawnień do kierowania samochodami osobowymi. W kraju tulipanów działa wiele szkół jazdy, które zapewniają zajęcia z polskojęzycznym instruktorem.

Zasady egzaminu teoretycznego

Podobnie jak w Polsce, przed przystąpieniem do części praktycznej egzaminu konieczne jest pomyślne zdanie teorii (theorie-examen). Potwierdzenie zaliczenia testu stanowi otrzymanie certyfikatu z zasad ruchu drogowego (theoriecertificaat). Do egzaminu państwowego w CBR (odpowiednik polskiego WORD-u) można przystąpić już po ukończeniu 16 roku życia. Standardowo odbywa się on w języku holenderskim lub angielskim, a czas jego trwania wynosi 45-50 minut. Istnieje także możliwość zdawania testu w języku polskim, co wymaga obecności tłumacza przysięgłego. Taka opcja wiąże się z poniesieniem dodatkowej opłaty.

Do egzaminu przystępuje grupa około 35 osób, którzy biorą udział w dwóch etapach, pomiędzy którymi wyznaczony jest czas na przerwę. W pierwszej części odpowiadają na pytania dotyczące rozpoznawania zagrożeń w ruchu drogowym oraz właściwej reakcji w przypadku ich wystąpienia. Drugi etap weryfikuje znajomość ogólnych przepisów ruchu drogowego. Maksymalny czas udzielenia odpowiedzi na pytania wynosi 8 sekund. Do egzaminu można przygotowywać się we własnym zakresie, a także korzystając z lekcji i materiałów udostępnionych przez szkołę jazdy. Zapisu można dokonać online na stronie:
Egzamin

Zasady egzaminu praktycznego

Do części praktycznej egzaminu może przystąpić każda osoba, która ukończyła 17 rok życia. Uczestniczyć w nim można jedynie po ukończeniu kursu w szkole jazdy (rijschool). Holenderskie prawo nie narzuca minimalnej liczby godzin zajęć praktycznych – może być ona dowolna, w zależności od predyspozycji kursanta. Powinien on upoważnić szkołę jazdy do rezerwacji w jego imieniu egzaminu praktycznego w CBR. Przed przystąpieniem do niego konieczne jest również zdobycie od lekarza zaświadczenia medycznego, które potwierdza zdolność fizyczną oraz psychiczną do kierowania samochodami. W dniu egzaminu obowiązkowe jest ponadto okazanie ważnego dowodu osobistego.

Egzamin praktyczny składa się z części na parkingu oraz w mieście. W pierwszym etapie sprawdzany jest wzrok egzaminowanego – musi on przeczytać numer tablicy rejestracyjnej pojazdu z odległości około 25 metrów. Następnie egzaminator zadaje pytania dotyczące przygotowania auta do jazdy – np. sprawdzenia poziomu płynów eksploatacyjnych czy działania świateł. Nie ma konieczności pokonywania łuku na placu manewrowym ani podjazdu pod górkę po wcześniejszym zaciągnięciu hamulca ręcznego.

Jak wygląda egzamin na mieście?

Po zaliczeniu wstępnych zadań na parkingu, egzaminator sprawdza umiejętności kursanta podczas jazdy praktycznej w ruchu miejskim. Czas jazdy wynosi około 35 minut. Sprawdzane są takie zachowania na drodze jak stosowanie się do zasad pierwszeństwa, przejazd przez skrzyżowania, wyprzedzanie, włączanie się do ruchu, panowanie nad samochodem oraz kontrola obszaru wokół pojazdu. Egzaminowany zostanie również poproszony o wykonanie zadań specjalnych, np. zawracania. Egzamin będzie natychmiast przerwany, jeśli kandydat na kierowcę stworzy niebezpieczeństwo lub utrudni jazdę innym uczestnikom ruchu. Podczas jazdy kursantowi może towarzyszyć jego instruktor, który ma prawo tłumaczyć na język polski polecenia wydawane przez egzaminatora.

Jak długo czeka się na odbiór prawa jazdy?

Standardowy czas oczekiwania na wydanie dokumentu wynosi 5 dni roboczych. Za dodatkową opłatą można zdecydować się na tryb przyśpieszony (spoedaanvraag) – wtedy prawo jazdy otrzymamy do 24 godzin. Dokument należy odebrać najpóźniej do 3 miesięcy – po tym czasie traci ważność.

Z jakimi kosztami trzeba się liczyć?

Średni koszt uzyskania prawa jazdy wynosi około 2300 euro. Każda godzina jazdy praktycznej w szkole jazdy to wydatek około 41 euro, a uzyskanie zaświadczenia o stanie zdrowia kosztuje w 2020 roku 37,80 euro. Przystąpienie do egzaminu teoretycznego w CBR naraża aktualnie na koszt 34,5 euro + 1,5 euro opłaty manipulacyjnej. Osoby zdające teorię z tłumaczem przysięgłym muszą zapłacić 90 euro. Koszt przystąpienia do egzaminu praktycznego wynosi 112,75 euro + 4,75 euro opłaty manipulacyjnej. Wydanie dokumentu wiąże się z dodatkową opłatą około 40 euro – w poszczególnych gminach obowiązują różne stawki.

Więcej informacji o kosztach egzaminów można znaleźć na poniższej stronie: LINK