Polacy mieszkający i pracujący na terenie Holandii mogą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy w przypadku ponoszenia na miejscu kosztów wynajmowanego mieszkania. Świadczenie huurtoeslag to wsparcie finansowe udzielane przez miejscowy rząd zwłaszcza tym osobom, które płacą czynsz niewspółmiernie wysoki w stosunku do osiąganych dochodów. W dzisiejszym artykule wskazujemy zasady obliczania kwoty dopłaty, warunki jej otrzymania, a także sposób wnioskowania.

Kto może otrzymać zasiłek mieszkaniowy w Holandii?

O rekompensatę huurtoeslag mogą ubiegać się zarówno Holendrzy, jak i obywatele krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Do podstawowych warunków otrzymania świadczenia należą:

  • legalny pobyt na terenie Niderlandów,
  • ukończone 18 lat,
  • posiadanie zameldowania w gminie zamieszkania,
  • potwierdzone pisemną umową oraz wyciągami bankowymi wynajmowanie niezależnego mieszkania,
  • opłacanie czynszu w wysokości nieprzekraczającej 737,13 Euro (limit w 2020 roku),
  • posiadanie oszczędności nie wyższych niż 30 846 euro (osoba mieszkająca samotnie) lub 61 692 euro (partnerzy),

Istnieją wyjątki od powyżej wymienionych warunków, które zostały szczegółowo opisane na stronie pod poniższym adresem:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag/

Od 2020 roku nie istnieje już limit dochodowy, po osiągnięciu którego nie można wcześniej było skorzystać ze świadczenia. Kwota dodatku mieszkaniowego proporcjonalnie zmniejsza się jednak wraz ze wzrostem dochodów. Na wysokość dopłaty wpływa również wiek, kwota opłacanego czynszu oraz liczba osób w gospodarstwie domowym. Poglądowych obliczeń wartości dodatku można dokonać na stronie https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/.

Co wlicza się do kwoty czynszu?

Przy ustalaniu wysokości świadczenia brana jest pod uwagę wysokość czynszu podstawowego, a także koszty dodatkowych usług, takich jak opłata za dozorcę, utrzymanie terenów rekreacyjnych, a także sprzątanie i zasilanie energią elektryczną części wspólnych dla wszystkich lokatorów. Maksymalnie można uwzględnić 48 euro kosztów dodatkowych – po 12 euro na kategorię.

Jakie warunki musi spełniać wynajmowane mieszkanie?

Dodatek huurtoeslag przysługuje jedynie w przypadku wynajmowania niezależnego mieszkania, czyli posiadającego zamykane drzwi wejściowe, toaletę, pokój sypialny oraz kuchnię. Dopłaty nie można otrzymać, jeżeli wynajmujemy jedynie pokój.

Jaka jest maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego w 2020 roku?

W 2020 roku dopłata do wynajmowanego mieszkania może wynieść maksymalnie 368 euro w przypadku osoby mieszkającej samotnie oraz 321 euro przypadające na partnerów zamieszkujących wspólnie.

Jak ubiegać się o świadczenie?

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy w Holandii należy zarejestrować się na stronie https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/inloggen_op_mijn_toeslagen. Wniosek można złożyć online, posługując się numerem DigiD. Maksymalny czas wydania decyzji o przyznaniu świadczenia oraz jego wysokości wynosi 8 dni.