Miesiąc: Lipiec 2019

Czy da się ubezpieczyć samochód w Holandii na polskich tablicach rejestracyjnych?

Wielu Polaków podejmujących pracę na terenie Holandii przywozi do tego kraju samochody z polskimi tablicami rejestracyjnymi. Poruszając się nimi po holenderskich drogach, unikają płacenia podatku drogowego. Szczęście zwykle dopisuje im jedynie do czasu. W razie kontroli mogą narazić się na szereg negatywnych konsekwencji.

Rejestracja pojazdu i polisa OC w Holandii

W Holandii opłacanie przez kierowców ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej jest obligatoryjne. Aby móc zakupić polisę OC, trzeba posiadać zameldowanie na terenie tego państwa. Obowiązek meldunkowy dotyczy wszystkich obcokrajowców, którzy przebywają w Holandii co najmniej przez 3 miesiące – do tego czasu są traktowani jako turyści. Posiadanie zameldowania wiąże się z koniecznością rejestracji pojazdu i zamiany obcych tablic na holenderskie. Należy w pierwszej kolejności wypowiedzieć umowę z polskim ubezpieczycielem i wyrejestrować auto.

W celu załatwienia wszelkich formalności związanych z rejestracją samochodu, trzeba udać się do miejscowego Wydziału Komunikacji (RDW). Konieczne jest przedstawienie dokumentu tożsamości oraz potwierdzenia zameldowania w postaci zaświadczenia uittreksel BRP. Podczas wizyty zostaje przeprowadzony przegląd pojazdu. Należy następnie opłacić podatek drogowy MRB oraz BPM. Wydział Komunikacji do pięciu dni roboczym dostarcza list z nowym numerem rejestracyjnym. W tym momencie można już zakupić holenderską tablicę u autoryzowanego producenta. Po zarejestrowaniu pojazdu nie ma już żadnych przeszkód, aby zawrzeć polisę OC. Jest ona ważna już w dniu zakupu. Jazda bez ubezpieczenia naraża w Holandii na wysokie kary.

Jakie są konsekwencje jazdy na polskich tablicach?

Poruszanie się po Holenderskich drogach bez tablic rejestracyjnych i opłaconego podatku drogowego jest ryzykowne. W razie kontroli policjant wystawia mandat, a zarazem kierowca zostaje zobowiązany do pokrycia zaległości podatkowych, licząc od pierwszego dnia zameldowania. Poza tym samochód zostaje skonfiskowany. Aby go odzyskać, należy w ciągu maksymalnie dwóch tygodni zarejestrować auto i wyrobić holenderskie tablice rejestracyjne. Ryzyko wpadki jest spore, ponieważ na terenie Holandii są zainstalowane kamery, które rozpoznają i zapamiętują tablice rejestracyjne. Na podstawie nagrania policjanci mogą zweryfikować, od jak długiego czasu samochód znajduje się w tym kraju. Negatywne konsekwencje dotyczą również tych kierowców, którzy posiadają polską polisę OC. W razie znajdowania się pojazdu za granicą powyżej trzech miesięcy, ubezpieczyciel może nie wypłacić poszkodowanemu odszkodowania. Sprawca kolizji musi więc pokryć szkody z własnych środków.

Nie ponoś więc niepotrzebnego ryzyka, jeśli Twój pobyt w Holandii przekracza okres trzech miesięcy. Uniknij problemów związanych z ewentualną kontrolą. Zarejestruj samochód, opłać wszystkie podatki, wymień tablice na holenderskie i wykup polisę OC u miejscowego ubezpieczyciela. Dzięki temu nie poniesiesz dotkliwych kar, które pochłoną Twoje ciężko wypracowane oszczędności.

Holenderski system podatkowy- co warto wiedzieć?

W Holandii obowiązuje progresywny system podatkowy. Podlegają mu wszystkie osoby, które mieszkają i osiągają dochody na terenie tego państwa. Podatki są naliczane już od pierwszego dnia pracy. W przypadku najlepiej zarabiających osób, mogą wynieść nawet 51,75% od wartości dochodu. W kwocie podatku zawierają się na szczęście podstawowe ubezpieczenia społeczne, a zarazem może on zostać zmniejszony dzięki licznym ulgom.

Jakie progi podatkowe obowiązują w Holandii?

Instytucją odpowiedzialną za pobieranie podatków w Holandii jest belastingdienst, odpowiednik polskiego urzędu skarbowego. Każdy pracodawca ma obowiązek każdego miesiąca odprowadzać na rzecz pracownika zaliczkę na podatek dochodowy. Jego wartość jest uzależniona od osiągniętego dochodu i wynosi odpowiednio:

  • 36,65% dla dochodów do 20 384 euro,
  • 38,1% dla dochodów od 20 385 do 68 507 euro,
  • 51,75% dla dochodów powyżej 68 507 euro.

Podatek drogowy

Holenderskie władze duży nacisk kładą na ochronę środowiska, dlatego nakładają wysokie podatki w związku z posiadaniem samochodu. Podatek drogowy nosi nazwę motorRijtuigenBelasting, a jego wysokość jest uzależniona od rodzaju silnika oraz masy pojazdu. Można opłacać go raz na miesiąc lub w cyklu kwartalnym.

Podatek od zgromadzonego kapitału

Dotyczy on między innymi osób posiadających oszczędności na rachunkach w holenderskich bankach, właścicieli akcji lub obligacji. Stawki podatkowe są uzależnione od wartości posiadanych aktywów i kształtują się na poziomie od 0,6% do 1,61%.

Podatek BTW

W 2019 roku doszło do podniesienia podatku BTW, który stanowi odpowiednik podatku VAT. Jego wysokość została podniesiona z 6% do 9%. Obejmuje m.in. produkty żywnościowe, książki czy bilety do kina.

Podatek od nieruchomości

Od każdej posiadanej nieruchomości należy zapłacić podatek, którego wysokość jest uzależniona od wartości mieszkania, określanej jako WOZ. Może ona wynieść od 5% do 7%.

Najważniejsze ulgi podatkowe

Podatku dochodowego nie zapłacą osoby, które osiągną na terenie Holandii zarobki poniżej 30 360 euro – jest to od 2019 roku maksymalna kwota wolna od podatku. W kraju tym obowiązuje również ogólna ulga podatkowa (algemene heffingskorting), której górny pułap wynosi obecnie 2477 euro w przypadku dochodów nie wyższych niż 20 000 euro. Aby móc skorzystać z tej ulgi, nie mniej niż 90% całkowitych dochodów pracownika musi być wypracowana w Holandii.

Pracownicy zatrudnieni w Holandii mają także możliwość skorzystania z tzw. ulgi pracowniczej (arbeidskorting), dodatkowo zmniejszającej podatek dochodowy. Jej maksymalny pułap sięga aktualnie 3614 euro. Z ulgi mogą korzystać pracownicy, których dochody roczne zmieściły się w przedziale 20450-33112 euro. Istnieje również możliwość odliczenia odsetek płaconych od kredytu hipotetycznego – do 49% ich wartości w formie tzw. ulgi hipotecznej (hypotheekrenteaftrek). Funkcjonuje również szereg pozostałych ulg i odliczeń, związanymi m.in. z:

  • kosztami dojazdu do pracy,
  • utrzymaniem dzieci (do 12 lat),
  • darowiznami,
  • opieką medyczną,
  • edukacją

Wyjeżdżasz do pracy na terenie Holandii? Bądź zatem świadomy, w jaki sposób funkcjonuje tamtejszy system podatkowy. Pamiętaj, że możesz obniżyć zobowiązania na rzecz organów skarbowych. W tym celu skorzystaj z licznych ulg i odliczeń.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén